آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

کولونوسکوپی

به آخرین قسمت روده بزرگ ، کولون گفته می‌شود که در آن آب و املاح بقیه مواد غذایی جذب می‌شود. کولونوسکوپ وسلیه‌ای است که به شکل لوله قابل انعطاف است و از طریق مقعد وارد روده بزرگ می‌شود. این لوله یک منبع نوری دارد که تصویر را از داخل روده به صفحه نمایش منتقل می‌کند تا پزشک بتواند آن را ببیند. کولونوسکوپی روشی است که به تشخیص بیماری‌های روده بزرگ می‌پردازد.

دریافت متن کامل کولونوسکوپی