آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

آدرس بیمارستان شهید مطهری همدان :

همدان - میدان پیشاهنگی - خیابان شهید خرمرودی - 12 متری خوشه

مدیریت بیمارستان

پذیرش

شماره تماس بیمارستان

تلفن بیمارستان
081-38224004