آخرین بروزرسانی: 1402-08-20
ارتش
خدمات درمانی
تامین اجتماعی
بیمه سینا
بیمه میهن
بانک سپه
صداو سیما
دانا نیروگاه مفتح
بانک صادرات
ایرانیان
برق باختر
بانک کشاورزی
کانون سردفتران
بانک ملت
کوثر
بانک تجارت
کمک رسان ایران
آتیه ساز حافظ
البرز
بیمه دی
آسیا
معلم
بخش جراحی-اتاق عمل-بخش اورژانس-آندوسکپی-رادیولوژی-سنگ شکن-داروخانه-اتاق عمل سرپایی-آزمایشگاه
1. بیماران اورژانس: پس از مراجعه به اورژانس بیمارستان( توسط اورژانس 115 یا مراجعه خود بیمار) با توجه به نوع مشکل در مرحله تریاژ سطح بندی صورت گرفته و براساس آن خدمات اورژانس به بیماران ارائه می گردد.
2.بیماران سرپایی: با مراجعه به بخش و ارائه دفترچه بیمه ، خدمات مورد نظر را دریافت می کنند.
3. بیماران معرفی شده از مطب یا درمانگاه:
این بیماران ابتدا باید به پذیرش بیمارستان مراجعه نموده و پس از طی مراحل پذیرش به بیمارستان مراجعه کنند.
سایر بخش های بستری از ساعت 14 تا ساعت 16
دکترنفر- متخصص مغز و اعصاب- یک شنبه سه شنبه صبح
دکتر قنادی فرنود-روانپزشک -دوشنبه صبح
دکتر گلعلی خانی –متخصص قلب-هر روز ظهر و عصر
دکتر دارابی-متخصص کودکان-روزهای زوج صبح و عصر
دکتر شرنجانی-متخصص داخلی-دو شنبه چهارشنبه –عصر