تلفن اورژانس
081-38224003-4
فکس
081-38241001

به نظر شما خدمات رسانی در بیمارستان شهید مطهری در چه سطح کیفی قرار دارد؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
کرونا ویروس
به منظور کاهش استرس، از تماشا کردن یا گوش دادن به اخبار و رسانه‌هایی که در شما صرفاً احساس ناامیدی یا نگرانی و ناراحتی را ایجاد می‌کنند، بپرهیزید.