آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

همکار گرامی؛

با سلام و احترام این پرسشنامه جهت ارزیابی و پایش رضایت شغلی جنابعالی طراحی گردیده است تا ضمن سنجش دقیق، ابعاد گوناگون و نقاط قوت و ضعف این مولفه را مشخص نماید. نتایج حاصل از این سنجش جهت تصمیم گیری مدیران در راستای ارتقای رضایت شغلی شما بکار می‌رود. بنابراین خواهشمندیم ضمن مطالعه‌ی دقیق هر سطر، گزینه صحیح را با دقت و تامل انتخاب نمایید. لازم به ذکر است که کلیه اطلاعات دریافتی از این پرسشنامه کاملا بینام و محرمانه خواهد بود و پایش آن بصورت گروهی و براساس شاخصهای مرکزی و پراکندگی آمار توصیفی انجام خواهد شد.