آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

 

لیست قیمت

تشخیص $80/ماهانه
جراحی رایگان
اتاق رکاوری $100/سالانه
بررسی و درمان $80/ماهانه
جراجی ماهانه
تشخیص $80/ماهانه
جراحی رایگان
اتاق رکاوری $100/سالانه
بررسی و درمان $80/ماهانه
جراجی ماهانه