آخرین بروزرسانی: 1402-06-08

به اقتضای توانمندی‌ها و عملکردم از حقوق خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 1 / 10

10.00%

موافقم 1 / 10

10.00%

نظری ندارم 1 / 10

10.00%

مخالفم 3 / 10

30.00%

کاملا مخالفم 4 / 10

40.00%

من از حقوق خود در مقایسه با سایر افراد شاغل در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی رضایت دارم؟

کاملا موافقم 0 / 9

0.00%

موافقم 1 / 9

11.11%

نظری ندارم 2 / 9

22.22%

مخالفم 3 / 9

33.33%

کاملا مخالفم 3 / 9

33.33%

من احساس می‌کنم نیاز به کار در شغل دوم دارم و بدون آن درآمدم کفاف مخارجم را نمی‌دهد؟

کاملا موافقم 6 / 9

66.67%

موافقم 3 / 9

33.33%

نظری ندارم 0 / 9

0.00%

مخالفم 0 / 9

0.00%

کاملا مخالفم 0 / 9

0.00%

من از حقوق خود در مقایسه با سایر همکاران هم تراز در دیگر رسته‌ها رضایت دارم؟

کاملا موافقم 0 / 9

0.00%

موافقم 0 / 9

0.00%

نظری ندارم 4 / 9

44.44%

مخالفم 1 / 9

11.11%

کاملا مخالفم 4 / 9

44.44%

من از کارانه پرداختی خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 0 / 9

0.00%

موافقم 3 / 9

33.33%

نظری ندارم 1 / 9

11.11%

مخالفم 2 / 9

22.22%

کاملا مخالفم 3 / 9

33.33%

من از امکانات و خدمات رفاهی ارائه شده از سازمانم رضایت دارم؟

کاملا موافقم 0 / 8

0.00%

موافقم 0 / 8

0.00%

نظری ندارم 2 / 8

25.00%

مخالفم 4 / 8

50.00%

کاملا مخالفم 2 / 8

25.00%

من از زمانبندی شیفت خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 1 / 8

12.50%

موافقم 3 / 8

37.50%

نظری ندارم 2 / 8

25.00%

مخالفم 1 / 8

12.50%

کاملا مخالفم 1 / 8

12.50%

من از فرصت شغل دوم در خارج از محل کار اصلی خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 1 / 7

14.29%

موافقم 1 / 7

14.29%

نظری ندارم 2 / 7

28.57%

مخالفم 1 / 7

14.29%

کاملا مخالفم 2 / 7

28.57%

من از انعطاف‌پذیری در زمان‌بندی شیفت کاری و تعطیلات آخر هفته‌ی خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 0 / 6

0.00%

موافقم 1 / 6

16.67%

نظری ندارم 4 / 6

66.67%

مخالفم 0 / 6

0.00%

کاملا مخالفم 1 / 6

16.67%

من از میزان مرخصی خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 1 / 6

16.67%

موافقم 2 / 6

33.33%

نظری ندارم 1 / 6

16.67%

مخالفم 1 / 6

16.67%

کاملا مخالفم 1 / 6

16.67%

من از شیوه‌ی برخورد مافوق متناسب با عملکرد خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 0 / 6

0.00%

موافقم 2 / 6

33.33%

نظری ندارم 0 / 6

0.00%

مخالفم 2 / 6

33.33%

کاملا مخالفم 2 / 6

33.33%

من از همکاری و تعامل با همکاران در محیط کار خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 1 / 6

16.67%

موافقم 1 / 6

16.67%

نظری ندارم 0 / 6

0.00%

مخالفم 3 / 6

50.00%

کاملا مخالفم 1 / 6

16.67%

من از همکاری و تعامل با مدیریت در محیط کار خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 0 / 6

0.00%

موافقم 3 / 6

50.00%

نظری ندارم 2 / 6

33.33%

مخالفم 1 / 6

16.67%

کاملا مخالفم 0 / 6

0.00%

شغل من با ایفای نقش‌ها و وظایفم در خانواده تعارض ندارد؟

کاملا موافقم 0 / 6

0.00%

موافقم 2 / 6

33.33%

نظری ندارم 3 / 6

50.00%

مخالفم 0 / 6

0.00%

کاملا مخالفم 1 / 6

16.67%

من از وجود پیشرفت‌های شغلی در محیط کارم رضایت دارم؟

کاملا موافقم 0 / 6

0.00%

موافقم 2 / 6

33.33%

نظری ندارم 2 / 6

33.33%

مخالفم 1 / 6

16.67%

کاملا مخالفم 1 / 6

16.67%

من از احساس موفقیت ناشی از انجام دادن کارم رضایت دارم؟

کاملا موافقم 0 / 5

0.00%

موافقم 1 / 5

20.00%

نظری ندارم 3 / 5

60.00%

مخالفم 0 / 5

0.00%

کاملا مخالفم 1 / 5

20.00%

من از وجود فرصت برای ارتقای تحصیلی خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 0 / 5

0.00%

موافقم 1 / 5

20.00%

نظری ندارم 2 / 5

40.00%

مخالفم 0 / 5

0.00%

کاملا مخالفم 2 / 5

40.00%

من از تحسین،تشویق و بازخوردهای مثبت مافوق خود بخاطر عملکرد خوبم رضایت دارم؟

کاملا موافقم 0 / 5

0.00%

موافقم 1 / 5

20.00%

نظری ندارم 2 / 5

40.00%

مخالفم 0 / 5

0.00%

کاملا مخالفم 2 / 5

40.00%

من از نحوه ارزشیابی دوره‌ای و انتخاب افراد شایسته توسط مدیر خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 0 / 5

0.00%

موافقم 1 / 5

20.00%

نظری ندارم 2 / 5

40.00%

مخالفم 1 / 5

20.00%

کاملا مخالفم 1 / 5

20.00%

من از تنبیه و بازخورد قانونی مافوق خود به خاطر خطا و عملکرد ضعیف خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 1 / 5

20.00%

موافقم 1 / 5

20.00%

نظری ندارم 2 / 5

40.00%

مخالفم 0 / 5

0.00%

کاملا مخالفم 1 / 5

20.00%

من از به رسمیت شناختن کارم از سوی مافوق رضایت دارم؟

کاملا موافقم 0 / 4

0.00%

موافقم 2 / 4

50.00%

نظری ندارم 1 / 4

25.00%

مخالفم 0 / 4

0.00%

کاملا مخالفم 1 / 4

25.00%

من از به رسمیت شناختن کارم از سوی همکاران خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 0 / 4

0.00%

موافقم 2 / 4

50.00%

نظری ندارم 2 / 4

50.00%

مخالفم 0 / 4

0.00%

کاملا مخالفم 0 / 4

0.00%

من از نظارت بر فرایندهای محیط کارم رضایت دارم؟

کاملا موافقم 0 / 4

0.00%

موافقم 1 / 4

25.00%

نظری ندارم 2 / 4

50.00%

مخالفم 0 / 4

0.00%

کاملا مخالفم 1 / 4

25.00%

من از مسئولیت‌هایی که در کارم بر عهده دارم، رضایت دارم؟

کاملا موافقم 0 / 4

0.00%

موافقم 2 / 4

50.00%

نظری ندارم 1 / 4

25.00%

مخالفم 0 / 4

0.00%

کاملا مخالفم 1 / 4

25.00%

من از مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سازمانی در محیط کارم رضایت دارم؟

کاملا موافقم 0 / 4

0.00%

موافقم 1 / 4

25.00%

نظری ندارم 1 / 4

25.00%

مخالفم 0 / 4

0.00%

کاملا مخالفم 2 / 4

50.00%

من از ثبات و امنیت شغلی خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 0 / 4

0.00%

موافقم 0 / 4

0.00%

نظری ندارم 1 / 4

25.00%

مخالفم 0 / 4

0.00%

کاملا مخالفم 3 / 4

75.00%

من به دلیل خدمات بیمه‌ای(خدمات درمانی و بازنشستگی و..) از شغل خود راضی‌ام؟

کاملا موافقم 0 / 4

0.00%

موافقم 2 / 4

50.00%

نظری ندارم 0 / 4

0.00%

مخالفم 0 / 4

0.00%

کاملا مخالفم 2 / 4

50.00%

به واسطه شغلم احساس می‌کنم یک فرد ارزشمند در اجتماع هستم؟

کاملا موافقم 0 / 4

0.00%

موافقم 2 / 4

50.00%

نظری ندارم 1 / 4

25.00%

مخالفم 0 / 4

0.00%

کاملا مخالفم 1 / 4

25.00%

من از شغلم به واسطه این که فرصت ارائه خدمت به دیگران را فراهم می‌کند رضایت دارم؟

کاملا موافقم 2 / 4

50.00%

موافقم 2 / 4

50.00%

نظری ندارم 0 / 4

0.00%

مخالفم 0 / 4

0.00%

کاملا مخالفم 0 / 4

0.00%