آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

سرطان سینه

هر سینه از 15 تا 20 قسمت درست شده است که اسن قسمت ها وظیفه ی ساختن و ترشح شیر بعد از اتمام حاملگی را دارند. این قسمت ها از چربی پوشیده شده تند و در واقع لوله های توخالی هستند که هنگام شیردهی شیر را به نوک پستان هدایت می کند. همچنین در زیر بغل انسان حفره ای قرار دارد که در آن رگ های خونی و عصبی و گره های لنفی عبور می کنند و ممکن است در سرطان پستان درگیر شوند.

دریافت متن کامل سرطان سینه