آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

آپاندیسیت

آپاندیس یک زائده کوچک کرمی شکل است به طول 10 سانتی متر که در سمت راست و پایین شکم و چسبیده  به ابتدای روده بزرگ (کولون) قرار دارد .این زائده به روده بزرگ متصل است و مدفوع پیوسته از مجرای داخل این زائده عبور می‌کند و سپس تخلیه می‌شود. گاهی به دلیل مسدود شدن دهانه‌ی خروجی آپاندیس و یا به دلیل عفونت دستگاه گوارش و روده‌ها این زائده متورم شده و دچار التهاب می‌شود که به این پدیده آپاندیس می‌گویند و به علت  وجود میکروب‌های ساکن در روده دچار عفونت می‌گردد در این مواقع جراحی و خروج آپاندیس ضرورت می‌یابد جراحی آپاندیس از شایع‌ترین علل بستری در کودکان و نوجوانان و نیز شایع‌ترین علل جراحی اورژانسی شکم می‌باشد. برداشتن آپاندیس مشکلی برای گوارش بیمار ایجاد نمی‌کند و خروج آن بی‌ضرر می‌باشد.

دریافت آموزش کامل آپاندیسیت