آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

آرتروسکوپی

شانه مفصل عمیقی است که جراحی آن نیازمند شکافتن عضلات ، تاندون ها و رباط ها و سایر اجزای بافت نرم شانه است که این امر منجربه چسبندگی ، محدودیت حرکتی و طولانی شدن دوره نقاهت و بازتوانی شود. جراحی شانه به روش آرتروسکوپی معایب جراحی باز را دارا نمی باشد.

دریافت متن کامل آرتروسکوپی