آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

جدول زمانبندی

 

  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
8:00 - 10:00 آنالیز مشاوره کلینیک مشاوره آنالیز مشاوره
10:00 - 14:00 آنالیز مشاوره مشاوره آنالیز آنالیز مشاوره
14:00 - 15:00 سخنرانی جراحی مشاوره آنالیز جراحی مشاوره
15:00 - 18:00 مشاوره ملاقات مشاوره آنالیز مشاوره ملاقات
18:00 - 24:00 آنالیز ملاقات سخنرانی کار فوری مشاهده تجهیزات ملاقات