آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

لوزه

لوزه ها دو جسم کوچک پرخون هستند که پشت زبان و دردوطرف دهان قرار دارند . آنها نقش مهمی در مقابله با بیماری ها دارند در هنگام عفـونت و ابتلا  به سـرما خوردگی ویروس و باکتری را درون خودگیر می اندازند و با درناک شدن و تورم جزئی و قرمزی نشان می دهند که گلو دچار عفونت شده است .این روند در افراد طبیعی است و یک علامت هشدار دهنده است.

دریافت متن کامل لوزه