آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

فشار خون

فشار خون ، نیروی خون در مقابل دیواره‌ی سرخرگها می باشد . فشار خون در طول روز افزایش و کاهش می یابد. زمانیکه فشار خون به شکل دائم بالا بماند فرد دچار پرفشاری خون شده است و قلب شما مجبور است با شدت بیشتری کار کند. پرفشاری خون یعنی اینکه اندازه فشار خون در سرخرگهای شما افزایش یافته است.

دریافت متن کامل  فشار خون