آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

سیستوسکوپی

مشاهده داخل مثانه میباشد . دراین روش ، با عبور یک لوله باریک به نام سیستوسکوپ به داخل مثانه ، پزشک مثانه را از نظر بیماری های احتمالی بررسی میکند.

دریافت متن کامل سیستوسکوپی و یورتروسکوپی