آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

تیمپانوپلاستی

پرده گوش در انتهای کانال گوش قرار دارد و گوش میانی را از گوش خارجی جدا می‌کند. پرده گوش به دلایل متعددی ممکن است آسیب ببیند و پاره شود . آسیب پرده گوش ، عوارض متعددی از جمله کم شنوایی ، سرگیجه ، عفونت گوش میانی و ترشحاتی از گوش میانی را به دنبال دارد. طی عمل جراحی تیمپانوپلاستی (Tympanoplasty ) پرده گوش یا استخوانچه‌های کوچک گوش میانی که آسیب دیده‌اند ترمیم می شوند.

 

دریافت متن کامل تیمپانوپلاستی