آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

تراکئوستومی

تراکئوستومی عبارت است از باز کردن یک راه هوایی در قسمت جلوی گردن و ارتباط دادن فضای تراشه (نای) به بیرون توسط لوله فلزی یا پلاستیکی (تراک) که به صورت یک حفره یا دهانه ( استوما) در زیر گلو مشاهده می‌شود.
تراکئوستومی اغلب در اتاق عمل و تحت بیهوشی عمومی انجام می شود و ممکن است به صورت موقت یا دائم باشد.

دریافت متن کامل تراکئوستومی