آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

درمانگاه ما و پزشکان

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. 

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. 

خدمات ما

بیماری های پوستی

قرن بیست و یکم عصر طلایی برای رویه های جراحی است.

کمک های اولیه

قرن بیست و یکم عصر طلایی برای رویه های جراحی است.

تجویز دارو

قرن بیست و یکم عصر طلایی برای رویه های جراحی است.

شما میخواهید یک قرار ملاقات داشته باشید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر، پزشک خود را انتخاب کنید.

جدول زمانی ما

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
8:00 - 10:00 تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی مشاوره درمانگاه کودکان مشاوره
10:00 - 14:00 تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی مشاوره درمانگاه کودکان مشاوره
14:00 - 15:00 سخنرانی دفتر دندانپزشکان مشاوره ناهار
15:00 - 18:00 تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی مشاوره درمانگاه کودکان مشاوره
18:00 - 24:00 سخنرانی دفتر دندانپزشکان مشاوره ناهار