آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

بیمارستان خیریه شهید مطهری دارای 50 تخت بستری و بخش جدید درحال احداث میباشد.این بیمارستان داری آزمایشگاه،اورژانس،رادیولوژی،بخش زنان ،بخش icu و دروخانه شبانه روزی میباشد همچنین کلینیک های تخصصی قلب ،داخلی،پوست و مو،اعصاب و روان،کودکان در این مرکز دایر است.تعرفه ها مصوبه هییت وزیران و بر اساس نرخ خیریه میباشد.