آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

دکتر امین آیتی پور- متخصص جراح عمومی- یک شنبه سه شنبه چهارشنبه 17 الی 19  روزهای شنبه و دوشنبه ساعت19

دکتر قنادی فرنود-روانپزشک -دوشنبه 8الی 14

دکتر گلعلی خانی –متخصص قلب-صبح ها ساعت 12 بعدازظهرها ساعت21

دکتر محمد نفر-متخصص مغز و اعصاب-یکشنبه سه شنبه 9:30 الی 12

دکتر شرنجانی-متخصص داخلی-دو شنبه چهارشنبه –15 الی 17

دکتر دهقانی-متخصص ارتوپدی-یکشنبه سه شنبه پنج شنبه –9 الی 10:30